Изпращане на писмо с куриер

Дори и в епохата на електронните медии, все още ключова роля има традиционното писмо за междуличностно общуване. Съобщенията, които във форма на писмо достигат до получателите си, имат значително повече тежест. Писмата по куриер са ангажиращи по-лично и сериозно се приемат. Вижте как можете да изпратите писмо чрез услугите на

Пощенската пратка е малък пакет, съдържащ предмети с търговска стойност или друга, с до 2 килограма максимално тегло. Ако искате с куриерски услуги да го получи на адреса си получателят срещу подпис, ползвайте услугата експресни доставки. За малки пакети без препоръка, се извършва на адресата доставката в пощенската кутия или в обща пощенска кутия, ако е заключен входът и има такава на разположение. Компаниите за куриерски услуги има опит в доставката на пакети и писма, предлагат опции за експресни доставки и допълнителни услуги, обслужва се цялата страна.

Вашата кореспонденция можете да изпратите по всички международни дестинации на достъпни цени чрез куриер. Трябва да са адресирани с арабски цифри и латински букви. Доставят се от пощенската администрация на съответната държава.

“Печатно произведение” е пратка за куриерски услуги, с не по-голям формат от А4, която съдържа периодични издания, вестници, каталози, книги, репродукции върху хартия, с адрес на подателя и на получателя върху пратката. Тези куриерски услуги са подходящи за разпращане на рекламни издания и списания със сигурни експресни доставки или на по-ниска цена. За пратка без предимство и с предимство – към цената за тегло се заплаща допълнително и цена за препоръка. При пратка с обратна разписка също се заплаща допълнителна цена, с включен ДДС за неуниверсална пощенска услуга чрез куриер.

В пощенските станции можете със специален куриер да изпратите писма, колети с и без наложен платеж, малки пакети. Върху всяка пратка се залепя стикер с номер, по който се проследява по всяко време пратката, докато тя стигне до предназначението си. Няма пратки, за които да не може да се даде информация за точния час и дата на доставката до адреса от куриер. Има бързи градски куриерски услуги с доставка от 1 до 6 часа, от заявяването на експресни доставки. Предлагат се в градовете, където има съответните офиси на фирми за куриерски услуги с офиси. Гарантира се доставката на колетни пратки и документни в страната до всяко населено място.